Dit is SVJF

Hartelijk welkom

Op 24 augustus 2004 is de Stichting Vallei Jeugd Fonds opgericht. Deze Stichting is in het leven geroepen om de fondsen, die bijeen zijn gebracht door acties van de serviceclubs in de gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal (zoals IJs-in-de-Vallei), en andere instellingen en particulieren die de Stichting een warm hart toedragen, aan de jeugd ten goede te laten komen.

De Stichting beoogt activiteiten voor en door kinderen (financieel) te ondersteunen, in het bijzonder activiteiten, die bijdragen tot de sociale, culturele en maatschappelijke coherentie in de gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal.

Deze ondersteuning betreft in principe kleinschalige projecten, activiteiten en initiatieven van, voor en door jongeren tot 23 jaar.

Over toekenning wordt beslist door het Bestuur eventueel geadviseerd door leden van de serviceclubs. Op een eenmaal genomen besluit is geen beroep mogelijk.

 

adresblok1droppedImage