Dit is SVJF

Hartelijk welkom

Op 24 augustus 2004 is de Stichting Vallei Jeugd Fonds opgericht. Deze Stichting is in het leven geroepen om de fondsen, die bijeen zijn gebracht door acties van de serviceclubs in de gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal (zoals IJs-in-de-Vallei), en andere instellingen en particulieren die de Stichting een warm hart toedragen, aan de jeugd ten goede te laten komen.

De Stichting beoogt activiteiten voor en door kinderen (financieel) te ondersteunen, in het bijzonder activiteiten, die bijdragen tot de sociale, culturele en maatschappelijke coherentie in de gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal.

Deze ondersteuning betreft in principe kleinschalige projecten, activiteiten en initiatieven van, voor en door jongeren tot 23 jaar.

Over toekenning wordt beslist door het Bestuur eventueel geadviseerd door leden van de serviceclubs. Op een eenmaal genomen besluit is geen beroep mogelijk.

Het Vallei Jeugd Fonds  is dankbaar voor de vele projecten die zij heeft kunnen financieren de afgelopen jaren. De bodem komt inmiddels in zicht: nog slechts enkele projecten kunnen financieel ondersteund worden. Daarom zal het fonds naar verwachting eind december 2018 worden opgeheven.

Het is op dit moment nog mogelijk om  subsidie aan te vragen voor projecten die vóór het eind van 2018 plaatsvinden.

– 16 juli 2018, bestuur Stichting Vallei Jeugd Fonds

 

 

adresblok1droppedImage