Criteria

De criteria voor het toekennen van een subsidie uit het Vallei Jeugd Fonds zijn:

 • Doelgroep is jeugd tot 23 jaar.
 • De activiteit moet sociaal, maatschappelijk of cultureel van aard zijn.
 • De activiteit moet plaatsvinden in Renswoude, Rhenen of Veenendaal.
 • Het betreft een “publieke” activiteit dat voor iedereen toegankelijk is.
 • De activiteit heeft geen uitgesproken commerciële, politieke of religieuze doelstelling.
 • Financiële ondersteuning is in principe eenmalig (geen exploitatie), kan aanvullend zijn, niet hoger dan €1000,– per aanvraag en moet worden verantwoord via een begroting met dekkingsplan.
 • De financiële ondersteuning komt direct ten goede aan de jeugd.
 • De financiële ondersteuning is in verhouding met het aantal deelnemende jeugd.
 • Aanvrager stuurt achteraf een kort verslag (+ foto van de activiteit) en een financiële verantwoording aan het bestuur van Stichting VJF.
 • De aanvrager moet een rechtspersoon zijn (Stichting, Vereniging) en is eindverantwoordelijk voor de activiteit.
 • Een activiteit georganiseerd door de jeugd zelf krijgt voorrang.
 • Participatie van jeugd bij de opzet en uitvoering van de activiteit.
 • De aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van de betreffende activiteit zijn ingediend.
 • De Stichting VJF mag gebruik maken van de activiteit voor PR doeleinden.